Skip to the content
Suzukiviolin

Suzukiviolin

 Suzukimetoden kaldes også Modersmålsmetoden, som bygger på at små børn har et enormt indlæringspotentiale, der gør at de har lært at tale, når de er 3 år. Det har den  japanske musikpædagog Shinichi Suzuki omsat til en særlig undervisningmetode, som bygger på:

  • Tidlig start - Børn er meget åbne for indlæring. Derfor er det bedst at starte så tidligt, som det er fysisk muligt.
  • Uden noder - I starten foregår indlæringen ligesom når barnet lærer at tale ved at lytte, efterligne og gentage. Det gøres ved imitation fra lærerens spil og cd. Noderne kommer senere.
  • Kvalitet – Den unge suzuki-elev lærer fra starten at være meget opmærksom på klang og spilleteknik. Et barn kan lære forskellige sproglige dialekter, så derfor kan det ligeså godt lære ”dialekten” en god klang på instrumentet – fra starten.
  • Leg – Undervisningen foregår som en leg. For små børn er det vigtigt, at undervisningen er sjov og består af mange små og hurtige sejre. 
Repertoire og består af børnesange, folkeviser og klassisk musik af høj kvalitet.  


Alder:
Fra ca 3 år

Andet:
Eleven bliver hver uge undervist i 25 minutter.
Èn forælder skal deltage sammen med barnet, og være hjælpelærer derhjemme. Det kræves IKKE at forældrene kan spille på violin!
Eleven skal have en violin hjemme. Violin kan lejes i Musikskolen.

Sammenspil:
Eleven deltager herudover i fællestime og sammenspil med nogle af de andre suzukiviolin-elever

Lærer:
Peter Clemson Steensgaard

PRIS - 25 minutter


Tilmeld

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, for at få råd i forhold til valg af fag. Du kan også bruge supersøgeren øverst på denne side til at fremsøge mulige tilbud i forhold til alder og ønsket undervisningssted. 

Ring til kontoret på telefon 76 29 31 05