Skip to the content

Musik- & Balletskolens Datasikkerhed

Musik- & Balletskolen Horsens behandler dine personoplysninger således:
Horsens Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de persondata, vi har modtaget af dig i forbindelse med tilmelding til Musik- & Balletskolen. Vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen.

Formålet med behandling af persondata
Formålet med anvendelse af personoplysningerne er udelukkende at behandle tilmelding til Musik- & Balletskolen, samt kommunikation i forbindelse med deltagelse i skolens aktiviteter og evt. opkrævning af elevbetaling.

Opbevaring af personoplysninger
Musik- & Balletskolen Horsens opbevarer oplysningerne indtil sæsonafslutning 5 år efter, der sidste har været aktivitet på elevprofilen. Herefter slettes personoplysningerne. Dog kan brugere med restance ikke slettes før restancen er indfriet.

Retten til at trække samtykke tilbage
I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte skolen pr. mail: musik@horsens.dk. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af tidligere meddelte samtykke og op til tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af data. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder i forbindelse med Musik- & Balletskolens behandling af dine persondata, skal du kontakte skolens kontor. 

Klagemuligheder
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler de personoplysninger, du har afgivet. 
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Samtykke
Samtykke til behandling af persondata er nødvendigt for at kunne til- og/eller gentilmelde elev til Musik- & Balletskolen Horsens og gives obligatorisk ved tilmelding.