Skip to the content

Musik- & Balletskolens regler - sæson 23/24

Her kan du læse mere om forventninger, ind- og udmeldelse

Nye elever melder sig til HER  - og du kan altid tilmelde dig som ny elev eller på nye fag.
(Bemærk at vi skal bruge CPR-nr både på dig som elev, og på forældre/betaler for elever under 18 år. Tilmeldingen sker via sikker https-forbindelse, og oplysningerne behandles naturligvis fortroligt!)

Er du allerede elev i Musik- & Balletskolen og ønsker at tilføje nye fag, skal du logge ind her - du kan bruge MitID, UNI-login eller din selvvalgte kode.

Når du er meldt til, får du via autosvar en bekræftelse på, at tilmeldingen er gået korrekt igennem. Når der bliver plads, vil vi kontakte dig for at aftale opstart.
Fordeling af ledige pladser foregår altid efter anciennitet på listen til det pågældende fag.

For at være sikker på, at kunne fortsætte efter sommerferien, skal nuværende elever gentilmeldes senest d. 7. maj.
Husk også at gentilmelde dig, hvis du står på venteliste eller har orlov.

Fra sæson 2024-25 opkræves i 8 rater: 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/1, 1/2, 1/3 og 1/4. (Se priser HER)
Opkrævningen sker via Horsens Kommunes betalingssystem og kommer i din E-boks eller trækkes automatisk via PBS, hvis du allerede er tilmeldt betalingsservice i Horsens Kommune.
Opkrævningerne vil blive udsendt 10 hverdage før betalingsfristen.
 
Overskrides betalingsdatoen pålægges et rykkergebyr ifølge Kommunens regulativ. Betales raterne ikke, medfører det udelukkelse fra undervisningen og kravet overgår til Skat. Når restancen er betalt genoptages mulighed for undervisning.
Spørgsmål vedrørende indbetaling, rykkere og gebyrer skal rettes til Kommunens opkrævningsafdeling på tlf. 7629 2080. Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte musikskolen.

Ved aflysninger fra skolens side vil du modtage en mail og en SMS

Der kan aflyses op til 3 gange over en hel sæson.

Aflysninger
ud over de 3 gange tilbagebetales forholdsvis ved sæsonens afslutning. Beløb under 50 kr refunderes dog ikke.
Undervisning søges så vidt muligt vikardækket - og timer kan erstattes ved efterlæsning, når det ikke handler om afbud pga sygdom.

Vi forventer også, at du melder afbud direkte til læreren, hvis du er forhindret i at komme til undervisning. Helst via SMS. Find kontaktoplysning på din lærer HER

Vi beder om, at elever, der ikke har været i skole pga. sygdom, heller ikke møder til undervisning i Musik- & Balletskolen. 

Afbud fra elevens side efterlæses ikke. 

Musik- & Balletskolens vigtigste opgave er at udvikle elevernes potentiale, og det er vigtigt, at både elever og forældre er indstillede på at man som elev møder til undervisningen hver gang – velforberedt!  

Læs gode råd om øvning HER

  • Tilmelding gælder kun for en sæson. En sæson følger skoleåret og løber fra sommer til sommer. Ved sæsonens afslutning er man automatisk udmeldt.

Frister:
Udmeldelse i løbet af skoleåret kan ske løbende med betaling for indeværende samt følgende måneds rate. Udmeldelse efter 1. april er ikke mulig. 

  • Udmeldelse kan kun ske enten via Udmeld på elevens egen side eller skriftligt til musikskolens kontor pr. mail til musik@horsens.dk. Det er altså ikke nok at meddele læreren, at man ikke ønsker at komme længere

Undtagelser:

  • Ved undervisning, hvor tidspunkt ikke er kendt ved tilmelding, lægges skemaet i ugen op til undervisningsstart. Hvis det ikke lykkes at finde en tid, bliver man ikke opkrævet
  • Ved korte forløb som babyrytmik hæfter man ved optagelse for hele forløbet
  • Ved fraflytning fra kommunen kan udmeldelse ske med virkning fra fraflytningsdagen

Det er muligt at søge orlov i Musik- & Balletskolen, hvis du fx skal på efter- eller højskole.

Når du ved gentilmelding ønsker at søge orlov, skal du gentilmelde dit fag og klikke ANDRE MULIGHEDER. Derefter får du mulighed for at vælge orlov.

Når du ønsker at komme tilbage til Musik- & Balletskolen efter endt orlov, skal du tilmelde sig på helt normal vis. Du vil så få plads øverst på ventelisten - altså FØR nye elever.

I praksis vil det betyde, at man er næsten sikker på at få plads igen efter orlov.

Musik- & Balletskolen vil gerne benytte billeder og video i forbindelse med PR, på hjemmesiden og på sociale medier - så vi kan formidle de gode oplevelser.

Du vil altid blive spurgt, hvis det drejer sig om tilladelse til at benytte et billedet af portrætlignende karakter.

Et billede af børn i en undervisnings- eller koncertsituation, hvor ikke det enkelte barn men undervisningen/koncerten er i fokus, kan konkret betegnes som et situationsbillede og må således offentliggøres uden samtykke. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne vil med andre ord være harmløse ud fra en normalt betragtning.

Du kan til enhver tid henvende dig, hvis du ønsker et konkret billede fjernet. I det omfang det er muligt vil vi naturligvis efterkomme det. I øvrigt henviser vi til Datatilsynets vejledning om billeder på nettet.

Læs  om datasikkerhed på Musik- & Balletskolen HER