Skip to the content

Samarbejde med folkeskolerne

Spil Dansk Dag i Forum - koncert med 4. klasserne

Samarbejdet med folkeskolerne i Horsens kommune

Skolerne kan vælge mellem en lang række større eller mindre samarbejdsprojekter:

 • Musikprojekt/musical med en eller flere klasser i 3 uger med forestilling. Samarbejdsprojekt med skolens lærere. Tilpasses antal elever og skolens ønsker.
 • Forløb med kompagnonundervisning i musik: Samarbejdsprojekt med klassens musiklærer om den obligatoriske musikundervisning i 10-ugers forløb.
 • Blæserklasse, hvor en hel klasse lærer at spille på forskellige blæserinstrumenter og prøver at spille sammen i blæserorkester. Et helt eller halvt skoleår i forbindelse med de obligatoriske musiktimer.
 • Skolekor/SFO-kor efter skoletid
 • Varetage den obligatoriske musikundervisning i samarbejde med pædagog/lærer fra skolen – f.eks. i forbindelse med arbejdet med en musikprofil eller kulturprofil.
 • Varetage undervisningen i Musikvalgfag med prøve på 7./8. årgang. Undervisningen kan foregå på Kulturstationen, så eleverne får glæde af faciliteterne.

 

Ideer til andre samarbejdsprojekter kunne være:

 • Musikvalgfag på overbygningen.

Skabe et miljø for valgfagseleverne på Kulturstationen med en årlig musikvalgfagsfestival, koncerter osv. 

Sparring til skolernes egen musikvalgfagsundervisning.

Facilietere et netværk for musikvalgfagsunderviserne i kommunen.

 

 • Instrumentklasser.

En hel klasse lærer at spille det samme instrument over et eller to skoleår i forbindelse med de obligatoriske musiktimer – efter model udviklet i Haderslev kommune.

 

 • Dans til alle.

Danseforløb i f.eks. idrætstimerne. Samarbejdsprojekt med klassens lærer i 10-ugers forløb.

 

Samarbejdet omfatter også:

 • Musik i Lunden – et årligt koncertarrangement for og med eleverne fra flere af kommunens skoler.
 • Spil Dansk i Forum Horsens: Alle 4. klasser fra kommunen samles og synger sammen under ledelse af undervisere fra Musik- og Balletskolen.

Hvis du er interesseret i et samarbejde eller blot vil vide mere, kan du kontakte os på musik@horsens.dk eller telefon 76 29 31 05.

 

Projektet Musik til Alle var i 2008 genstand for et forskningsprojekt af Finn Holst fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet. Hans eksterne evaluering af projektet kan studeres i rapporten Musik til Alle fra 2008.