Skip to the content

Delvis friplads

PULJEN FOR 2021/22 ER DESVÆRRE OPBRUGT!

 

Musik- & Balletskolen har en begrænset pulje til rådighed til reduktion i elevbetalingerne.
Tilskud til delvis friplads er afhængig af husstandsindkomsten og tildeles efter "først til mølle"-princippet. 

Friplads skal søges samtidig med tilmelding/gentilmelding.

Hvis du tidligere har modtaget friplads fortsætter den ikke pr. automatik, men skal ansøges årligt!


Husstandsindkomst - Indkomstgrænser for 2021-22

under 478.007 kr. – 25% friplads

under 375.082 kr. – 50% friplads

under 272.157 kr. – 75% friplads

 

Hvem kan søge:
Der gives kun friplads til 1 hold/fag og kun til 0-18 årige hjemmeboende elever.

Hvis du søger om tilskud til flere børn, skal ansøgningen udfyldes for hvert af børnene.
 

HUSK at bekræfte, at vi må trække oplysninger via SKAT

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon 76 29 49 44 eller sende en mail til musik@horsens.dk