Skip to the content

VEJLEDNING TIL OPTAGELSESPRØVERNE TIL TALENTLINJEN

Alder: ca. 7.-9. klasse (ved påbegyndelse af talentlinjen)

Optagelsesprøverne ligger i sidste halvdel af april/først i maj


Eleven skal spille mindst to numre/stykker

Stykkerne skal være forskellige i udtryk og genre, sådan at eleven får mulighed for at vise, at der mestres flere udtryk og stilarter. Musikken må max. vare 7 min.

Hvis der spilles til cd/lydfil, skal det kun være det ene nummer. Hvis der er sammenspil med andre, så sørg for at eleven træder tydeligt frem i lydbilledet og får en tydelig og selvstændig rolle i sammenspillet.

Inden optagelsesprøven indsender læreren en skriftlig udtalelse med en beskrivelse af elevens musikalitet, motivation og evne til at arbejde/øve sig. Send det på mail til kontoret.

Der sidder 2-3 lærere ved prøven udover eventuelt elevens egen lærer. Selve prøven falder i tre dele:

  1. Eleven spiller
  2. Kort eftersyngning/efterklapning: En lærer synger/klapper for, og eleven gentager
  3. En kort samtale, hvor vi blandt andet taler om motivation, øvning og øvrigt fritidsliv

Herefter taler lærerne sammen i enrum og evaluerer. Eleven får først svar senere, da det er nødvendigt at høre alle kanditater, inden holdet sammensættes.

Forældre er velkomne til at overvære prøven.

 

VEJLEDNING TIL NIVEAU

Nodelæsning

Det anbefales, at eleven kan læse godt noder, for de klassiske er det obligatorisk. 

Improvisation

Det anbefales, at eleven viser noget improvisation til prøven, for de rytmiske er det obligatorisk. Det kan være helt enkelt f.eks til en vamp i C-dur eller en kort trommesolo.

Skala og treklange

Eleven skal kende durskala op til to fortegn og den tilhørende treklang.

Hørelære

Eleven skal kunne høre forskel på dur og mol treklang.

Eleven skal kunne eftersynge/efterklappe en enkel melodi/rytme

------------