Skip to the content

DanseKRAFT

Musik- & Balletskolen Horsens  har fået bevilget projektmidler til at opbygge nyt dansenetværk

Med støtte fra Regionsrådet kommer Musik- og Balletskolen til at opstarte et  regionalt netværk for danseundervisere kaldet DanseKRAFT. Netværket vil bestå af en række kulturskoler og teaterskoler i regionen, der udbyder dansekunstneriske aktiviteter for herigennem at styrke dansen som kunstnerisk felt i hele regionen. Aktiviteterne består af udvikling af en fælles strategi for styrkelse af fødekæden for dans i regionen, udvikling af en fælles professionsetik for undervisere, udvikling af en fælles rekrutterings-strategi og kompetenceløft af dansefaglige medarbejdere. Desuden afvikler netværket årligt samarbejdsprojekter for børn og unge, hvor regionale dansetalenter kan mødes. 

DanseKRAFT-netværket vil styrke samarbejdet mellem undervisere og elever i en lang række institutioner fra bl.a. Ringkøbing til Lemvig, Viborg, Silkeborg og får til huse på Musik- og Balletskolen i Horsens